1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

 
 
 
 
เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์

     เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ในกลุ่มลูกค้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งป็นเครื่องชั่งสัตว์ที่มีโหมดในการชั่งน้ำหนักสัตว์เป็น คือเมื่อเรานำสัตว์ที่มีชีวีตอยู่ขึ้นเครื่องชั่งนี้ซึ่ง สัตว์จะมีการดิ้นถ้าเป็นเครื่องชั่งธรรมดาจะไม่สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้แม่นยำ แต่เครื่องชั่งแบบนี้มีฟังก์ชั่นการทำงานในโหมดชั่งน้ำหนักสัตว์เป็นทำให้การอ่านแม่นยำ ค่าความผิดพลาดน้อย เมื่อเครื่องชั่งเสร็จแสดงโฮลค่าไว้ให้ผู้ใช้สามารถมีเวลาอ่านค่าน้ำหนัก นอกจากนั้นเครื่องชั่งสัตว์รุ่นนี้สามารถพิมพ์ค่าน้ำหนักจากการชั่งสัตว์แต่ละตัวได้

 
สนใจติดต่อ :