1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

 
 
 
 
 
เครื่องชั่งผสมคอนกรีต

     จากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้งานระบบเครื่องชั่งส่วนผสมคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูง เราจึงได้ออกแบบระบบเครื่องชั่งส่วนผสมคอนกรีต หรือเครื่องชั่งผสมปูน ที่ใช้เครื่องชั่งแยกกันชั่งส่วนผสม ซึ่งเหมาะที่จะใช้งานกับแพลนคอนกรีตที่มีการผสมคอนกรีตจำนวนมาก ซึ่งเครื่องชั่งจะทำการชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ระบบเครื่องชั่งนี้ออกแบบให้เป็นเครื่องชั่งที่ควบคุมผ่านจอทัชสกรีน ทำงานร่วมกับโมดูล Weight Transmitter LAUMAS TLB485 ควบคุมด้วยระบบ PLC มีระบบการวัดปริมาตรน้ำด้วย Flow Meter โดยควบคุมจากสูตรบนจอทัชสกรีน


คุณสมบัติของเครื่องชั่ง

 • ใช้โมดูลในการอ่านค่าน้ำหนักจากโหลดเซลคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี Model TLB485 ซึ่งมีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์กรต่างๆในกลุ่มยูโรโซนมากมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์การอ่านน้ำหนักแยกแต่ละส่วนผสมคือ ทราย หิน ปูน และติด Paddle Flow Meter สำหรับวัดปริมาตรน้ำ ทำให้การชั่งน้ำหนักมีความรวดเร็ว
 • การแสดงค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งทั้งสามและ Flow Meter สามารถมองจากหน้าจอ HMI ได้ทั้งหมด
 • การปรับค่าหรือตั้งค่าต่างของเครื่องชั่งและ Flow Meter สามารถทำผ่านจอได้ง่าย
 • สามารถกำหนดสูตรการผสมคอนกรีตได้โดยผ่านหน้าจอ HMI และเก็บข้อมูลไว้บนจอได้ขณะไม่มีกะแสไฟฟ้า
 • แสดงกราฟฟิคและสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ ทำให้มองเห็นภาพรวมของการทำงานได้โดยง่าย
 • โปรแกรมออกแบบให้ควบคุมตั้งแต่กระบวนการชั่งน้ำหนักจนถึงกระบวนการมิกซ์ส่วนผสมแบบอัตโนมัต
 • มีโหมดการทำงานแบบ Manual / Auto ให้เลือกใช้งาน
 • บันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักในแต่ละ Batch และรวมน้ำหนักในแต่ละส่วนผสมแสดงบนหน้าจอ
 • เก็บข้อมูลการชั่งน้ำหนักส่วนผสมในแต่ละ Batch บันทึกลงตารางเพื่อสามารถย้อนดูการทำงานภายหลังได้ และสามารถบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำประเภท USB ได้
 • สามารถ Calibrate เครื่องชั่งทั้ง 3 เครื่องและ Flow Meter ผ่านหน้าจอได้อย่างสะดวก พร้อมมีรหัสผ่านป้องกัน
 
สนใจติดต่อ :