1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

 
 
 
 
 
เครื่องชั่งบรรจุของเหลว

     เป็นระบบเครื่องชั่งบรรจุของเหลวลงภาชนะ โดยระบบจะควบคุมอัตราการไหลสองระดับเพื่อความละเอียด แม่นยำในการชั่งน้ำหนัก โครงสร้างของหัวฟิลล์ทำด้วยสแตนเลส ใช้อุปกรณ์ Pnuematic ควบคุมการไหลของของเหลว ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหยด สามารถนำไปใช้งานเป็น เครื่องชั่งบรรจุสารเคมีชนิดเหลว เครื่องชั่งบรรจุน้ำมันพืช เครื่องชั่งบรรจุน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ใช้โมดูลอ่านน้ำหนัก LAUMAS TLB-485 จากประเทศอิตาลีให้ค่าอ่านละเอียดสูงสุด ±999999 Divisions พิกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุด 30Kg. ค่าอ่านละเอียด 0.01Kg. ติดตั้งโหลดเซลล SQB-50Kg. จำนวน 1 ตัว แสดงผลน้ำหนักและควบคุมระบบทั้งผ่านจอ HMI ขนาด 3.5” 65K Color ทำงานร่วมกับ PLC ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโพรเซสการทำงานของระบบได้ตามความต้องการ แสดงผลภาษาไทยและกราฟฟิคการการทำงานของระบบ พร้อมทั้งกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านจอ HMI


คุณสมบัติของเครื่องชั่ง

  • ใช้โมดูลอ่านน้ำหนัก TLB-485 จากประเทศอิตาลีให้ค่าอ่านละเอียดสูงสุด +/-999999 Divisions
  • พิกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุด 1000Kg. ค่าอ่านละเอียด 0.01Kg.
  • แสดงผลน้ำหนักและควบคุมระบบทั้งผ่านจอ HMI ทำงานร่วมกับ PLC
  • แสดงผลภาษาไทยและกราฟฟิคการการทำงานของระบบ พร้อมทั้งกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านจอ HMI
  • มีรหัสป้องการการเข้าถึงข้อมูล 5 ระดับ ป้องการระบบจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้
  • เก็บข้อมูลการชั่งน้ำหนักลงตารางเก็บประวัติข้อมูล (Historical Data Table) และสามารถเลือกบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ USB ได้
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลผ่านเครื่องพิมพ์แบบ Serial Port และสามารถออกแบบรูปแบบการพิมพ์ได้
  • แสดง Alarm เมื่อระบบการชั่งน้ำหนักเกิดปัญหาขึ้น ง่ายต่อการตรวจเช็ค
  • แก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ทำงานตามโปรเซสของลูกค้าได้
 
สนใจติดต่อ :