1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

 
 
 
 
เครื่องชั่งบรรจุผง (แป้ง, ปูน)

     เป็นเครื่องชั่งบรรจุอีกรุ่นที่เราได้ออกแบบโดยการใช้ Weight Transmitters ทำงานคู่กัน โดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส HMI และ PLC เพื่ออ่านน้ำหนักและควบคุมระบบของเครื่อง มีพิกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุด 100 Kg. ค่าอ่านละเอียด 0.01Kg. ค่าความผิดพลาดในการชั่ง ±0.02Kg. เชื่อมต่อระบบเข้ากับจอ HMI ขนาด 5.7” แสดงผลเป็นสีและภาษาไทย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและตั้งค่าต่างๆ มีอินพุทและเอาท์พุทของ PLC เพื่อรับคำสั่งจากอุปกรณ์สวิทช์และเอาท์พุทแบบ Contact Relay เพื่อควบคุมอุปกรณ์กลไกของเครื่อง และสามารถเขียนโปรแกรมบน PLC เพิ่มเติมได้ตามความต้องการลูกค้า


คุณสมบัติของเครื่องชั่ง

  • ออกแบบโดยการใช้ Weight Transmitters ทำงานคู่กัน โดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์ HMI และ PLC เพื่ออ่านน้ำหนักและควบคุมระบบของเครื่อง
  • พิกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุด 100 Kg. ค่าอ่านละเอียด 0.01Kg. ค่าความผิดพลาดในการชั่ง ±0.02Kg.
  • เชื่อมต่อระบบเข้ากับจอ HMI ขนาด 5.7” แสดงผลเป็นสีและภาษาไทย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและตั้งค่าต่างๆ
  • มีอินพุทและเอาท์พุทของ PLC เพื่อรับคำสั่งจากอุปกรณ์สวิทช์และเอาท์พุทแบบ Contact Relay เพื่อควบคุมอุปกรณ์กลไกของเครื่อง และสามารถเขียนโปรแกรมบน PLC เพิ่มเติมได้ตามความต้องการลูกค้า
  • มีโปรแกรมเมมโมรี (recipe) เพื่อบันทึกพิกัดการบรรจุสูงสุด 100 โปรแกรม
  • สามารถรวมน้ำหนักที่บรรจุไปแล้วพร้อมจำนวนกระสอบไห้แสดงที่หน้าจอควบคุมหลัก
  • สามารถกำหนดจำนวนกระสอบในการบรรจุล่วงหน้าได้ เมื่อเครื่องบรรจุครบตามจำนวนจะสั่งหยุดเครื่องอัตโนมัติ
  • มี Alarm แจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้การตรวจเช็คทำได้ง่าย
  • ระบบเครื่องถูกออกแบบให้สั่งงานผ่านจอทัชสกรีนทุกฟังชั่นการทำงาน ทำให้ผู้ใช้ลดความยุ่งยากในการใช้งานเครื่อง เช่น มีปุ่ม Start,Stop,Clear Total Weight,Zero A,Zero B,บันทึกรายงานการบรรจุลงในตารางสำหรับกลับมาดูภายหลัง หรือบันทึกลงหน่วยความจะประเภท USB ได้
 
สนใจติดต่อ :