1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

 
 
 
 
งานตรวจรับรองเครื่องชั่ง

   ขั้นตอนการตรวจรับรองเครื่องชั่ง/สอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก

  1. ทำการตรวจสอบเครื่องชั่งว่าอยู่ในสภาพพร้อมตรวจหรือไม่
  • ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ทั้งหมด
  • ทดสอบน้ำหนัก
  2. นัดวันเวลาเพื่อทำการตรวจรับรอง
  3.การทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง
  • ทำความสะอาดแท่นชั่งก่อนตรวจ
  • ทดสอบน้ำหนัก 3 ช่อง (ถ้าน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐานปรับแท่นใหม่)
  • ทำการ CAL. แท่นชั่งเพื่อเป็น ZERO
  • วางตุ้มน้ำหนัก เพื่อปรับน้ำหนัก 10,000 กก.
  • ทำการ CAL SPAN น้ำหนัก 10,000 กก.
  • ทดสอบน้ำหนักที่ CAL.
  4.ออกหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ตวงวัดกระทรวงพาณิชย์
 
สนใจติดต่อ :